Általános feltételek

    

A Pénztár szolgáltatásaira jogosultak köre, szolgáltatás igénybevétel általános feltételei


A Pénztár szolgáltatásaira a pénztártagok, illetve a pénztártag jogán az általa megjelölt közeli hozzátartozói (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér) valamint az élettárs jogosult.

Minden olyan szolgáltatás igénybevétele esetében, amelynél az elszámolhatóság feltétele orvosi igazolás, hatósági igazolás vagy egészségterv, a tagon kívül a szolgáltatást a tag jogán ténylegesen igénybevevő, bejelentett közeli hozzátartozó jogosultnak is szükséges beszerezni ezeket.

A Pénztártag halála esetén a bejelentett közeli hozzátartozó, valamint az élettárs jogosultsága is megszűnik.

A Pénztártag a Pénztár önsegélyező szolgáltatásaira csak akkor válik jogosulttá, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

  • Az igénybejelentés elbírálásához szükséges dokumentumokat a pénztár rendelkezésére bocsátotta.
  • A szolgáltatás igénylés alapjául szolgáló dokumentum kézhez vétele után maximum 120 nap telhet el a szolgáltatás igénylés leadásáig.

A Pénztártag az önsegélyező szolgáltatásokat a várakozási idő letelte után veheti igénybe.

Az önsegélyező szolgáltatások az igénybejelentéseket követően akkor teljesíthetők, ha a benyújtott számla vagy a jogosultságot igazoló egyéb dokumentum kelte 120 napnál nem régebbi, ezt követően az igényeket a Pénztár nem tudja befogadni.

Az önsegélyező szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a tagi befizetés, a munkáltatói hozzájárulás, a támogatás, adomány, a befizetést követő 180 napon belül nem használható fel.

Az egyéni számlán jóváírt hozam és az adókedvezmény összege várakozási idő nélkül az egyéni számla terhére igényelhető szolgáltatások fedezetére felhasználható.

A Pénztártag a Pénztár szolgáltatásainak folyósítására akkor válik jogosulttá, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a kért szolgáltatás feltételeként előírt várakozási idő eltelt (egészségpénztári szolgáltatásoknál nincs várakozási idő),
  • a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg a szolgáltatásként kifizetett összegre fedezetet nyújtson,
  • a pénztártagnak nincs a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó elszámolása folyamatban (kilépési, átlépési kérelme),
  • az igénybejelentés elbírálásához szükséges dokumentumokat hiánytalanul a Pénztár rendelkezésére bocsátotta,
  • a szolgáltatásra előírt felső (maximális) értékhatárt még nem merítette ki,
  • a szolgáltatás igénybevételére jogszerző közeli hozzátartozóját a Pénztárba bejelentette.

Szolgáltatás (kifizetés) igénylésére a pénztártag jogosult, a Pénztárba bejelentett jogszerző közeli hozzátartozója szolgáltatás igénybe vétele esetén is.

A nem végleges állapoton alapuló szolgáltatásra való jogosultság megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül be kell jelentenie a Pénztárnak. A bejelentés elmulasztásának jogkövetkezménye a pénztártagot terheli, a jogalap nélküli felvett szolgáltatások után meg kell fizetnie az adó-és járulék terheket.

Amennyiben a jogosultság vége megállapítható a pénztár rendelkezésére álló iratokból, akkor a pénztár a jogosultság fennállásának hónapjával bezárólag nyújt utoljára szolgáltatást.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatásokhoz a feltételek bekövetkeztét, fennállását a szolgáltatás igénylésekor vagy azt megelőzően kell igazolni.

A tag és a kedvezményezett közötti viszonyból eredően a szolgáltatások nem halmozhatók (összeférhetetlen szolgáltatások). Egy szolgáltatás egy jogalappal vehető igénybe – akár a tag, akár egy kedvezményezettje jogán. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy közeli hozzátartozók egyidejű pénztártagsága esetén ugyanarra a szolgáltatásra vonatkoztatva, az együttes tagságra való tekintet nélkül váljanak szolgáltatásra jogosulttá.

Partnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Egyenleg lekérdezés Elfogadóhely-kereső
separatorÚJ BELÉPŐK separator PÉNZTÁRTAGOK separator MUNKÁLTATÓK separator SZOLGÁLTATÓK separator PÉNZTÁRUNKRÓL separator WEBSHOP separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár