Szolgáltatói számlázással kapcsolatos tudnivalók

    

 

Számlán szereplő adatok

A vevő adatainál a számlán minden esetben szerepelnie kell a Pénztár nevének, címének az igénybevevő nevének és valamely egyedi azonosító számának (kártyaszám utolsó 7 számjegye, /adóazonosító jel/ tagsági okirat szám). Továbbá szükséges megadni a vásárolt termék vagy az igénybevett szolgáltatás nevét és annak besorolási számát is (SZJ, VTSZ, TEÁOR, ORKI, EMKI, GYEMSZI stb.). Kérjük, hogy a kiállított számla eredeti példányát juttassák el Pénztárunk részére.

A számlán szereplő adatok röviden:

Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár

1025 Budapest, Nagybányai út 92.

Pénztártag vagy Szolgáltatási kedvezményezett neve

Egészségkártya utolsó 7 számjegye/ tagsági azonosító száma/ adóazonosító jele 

Mely esetekben nem áll módunkban elfogadni a benyújtott számlákat

·         tévesen, vagy szabálytalanul (ÁFA törvénynek nem megfelelően) kiállított számlát, bizonylatot juttatnak el a Pénztárhoz,

·         a számlán nem beazonosítható az igénybevett termék, szolgáltatás,

·         a számlán szereplő adatoknak megfelelő kártyás tranzakció nem szerepel nyilvántartásunkban,

·         nem eredeti, vagy az eredetivel mindenben megegyező hiteles számlamásolatot juttatnak el a Pénztár részére.

Adóköteles jövedelem illetve jogszerűtlen igénybevétel

  • Adóköteles jövedelemnek minősül (SZJA kötelesen vehető igénybe) a Pénztártag számára, amennyiben pénztári kártyával olyan terméket, szolgáltatást vesz/nek igénybe, amely nem számolható el. Ilyenek például a sportszerközök, természetgyógyászat, fog- és szájápolási termékek.

Amennyiben adóköteles terméket vásárolt vagy szolgáltatást vett igénybe a Pénztártag, részére Pénztárunk e-mailben/postán értesítést küld. Ha a Pénztártag az adóköteles terméket vagy a szolgáltatás ellenértékét a megadott határidőig visszafizeti, vagy a hiányt pótolja (pl. orvosi javaslat, vagy szolgáltatásra jogosult bejelentése), úgy az adóköteles jövedelem kivezetésre kerül. A visszafizetett összeg - levonás nélkül - a Tag egyéni számlájára kerül, s ismételten felhasználható.

  • Ha jogszerűtlen, vagy jogszerűtlen feltételekkel történt szolgáltatás igénybevétel állapítható meg a tagnál, úgy a Pénztártagot - az érvényben lévő jogszabályok alapján - SZJA és százalékos EHO bevallási és fizetési kötelezettség terheli, mely nem finanszírozható a pénztári számláról, s melyet a  NAV felé kell bevallania és befizetnie.

 

Jogszerűtlen igénybevételnek minősül (jogalap nélküli)  az elszámoláshoz feltétlenül szükséges igazolás hiánya. Ez lehet a szolgáltatásra jogosult felvételének hiánya és a nem finanszírozható termékek és szolgáltatások igénybevétele. 

 

Orvosi javaslat

Orvosi javaslat megküldése szükséges a látásjavító, hallásjavító és otthongondozás szolgáltatások igénybevételekor. Kérjük, hogy a felsorolt esetekben mindig csatolja az orvosi javaslatot annak érdekében, hogy a Pénztártaggal való elszámolást hiánypótlás bekérése nélkül meg tudjuk tenni. Ugyanakkor fontos, hogy az orvosi javaslaton szereplő névnek (Pénztártag/ Szolgáltatásra jogosult - kedvezményezett) meg kell egyeznie a számlán szereplő névvel.

Kifizetés

A beküldött számla/k ellenértékét, Pénztárunkhoz történő beérkezését követően maximum 15 banki napon belül utaljuk az Ön által a Szolgáltatási szerződésben megadott bankszámlaszámra. Az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft által üzemeltetett "EDI" rendszerben történő kifizetés esetén ez az idő maximum 5 banki nap.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a számlák ellenértékének átutalása csoportosan történik (Budapest Bank 10103379-84456100-01004009), vagyis a feldolgozott számlák egy összegben kerülnek teljesítésre.

Kártyaközpont számlázás

A POS terminállal illetve telefonos engedélyezéssel (VOICE) történő tranzakciók díjáról készülő elektronikus számlát a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár az Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) megfelelően állítja ki és küldi meg a Szolgáltatási szerződésben megadott e-mail címre. 

 

Partnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Egyenleg lekérdezés Elfogadóhely-kereső
separatorÚJ BELÉPŐK separator PÉNZTÁRTAGOK separator MUNKÁLTATÓK separator SZOLGÁLTATÓK separator PÉNZTÁRUNKRÓL separator WEBSHOP separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár