Befizetési tájékozató munkáltatóknak

    

 

Álatlános szabályok 

Az 1993. évi XCVI. Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló Törvény rövidítve ÖPT

Törvényi oldalról

12. § (1) Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás).

(2) A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint szolgálati jogviszonyban) áll. A munkáltató munkavállalóként mindhárom típusú pénztárban egyidejűleg is vállalhat hozzájárulási kötelezettséget.

(3) A munkáltatói hozzájárulás - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű vagy a munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles az alkalmazott által választott pénztártól függetlenül egységesen megállapítani. A munkáltató a hozzájárulás megállapításakor pénztártípusonként különbséget tehet. A munkabér százalékban meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is.

(4) A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás (3) bekezdésben meghatározott mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást.

Pénztári oldalról

 Munkáltató hozzájárulás befogadásához egyszeri munkáltatói szerződés kötésére van szükség, mely szintén a fent említett törvényi előírásoknak megfelel.

 

Adózási szabályok

Az 1995. évi CXVII. a Személyi Jövedelmeadóról Törvény 69.-71.§-ok tartalmazzák az adózási szabályokat a befizetésre vonatkozóan. 

Munkáltatói hozzájárulás jogcímen fizetve

A munkáltatói hozzájárulás béren kívüli juttatásnak minősül, mely az 500.000Ft-os meghatározott kereten belül kedvezményes cafeteria adózással adható. Ennek mértéke, vagyis a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA) és az egészségügyi hozzájárulás (EHO) alapja a juttatás értékének 1,19- szerese. Az SZJA mértéke 15%, az EHO mértéke 14%.

A meghatározott keretösszegen felül adott olyan béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül, mely után 15% SZJA és 19,5%-os EHO.

A befizetett SZJA és EHO fizetésen kívül a munkáltatónak más adó és járulék terhet nem kell fizetnie. 

A munkáltatói hozzájárulás a tagnak nem adóköteles bevétel, de adókedvezmény igénybevételére sem jogosít.

Munkáltatói hozzájárulás befogadásához egyszeri munkáltatói szerződés kötésére van szükség, mely szintén a fent említett törvényi előírásoknak megfelel.

Munkáltatói adomány jogcímen fizetve

Az adomány végleges pénzeszköz átadásnak minősül. Az azt juttató részéről a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás, nem minősül bér és személyi jellegű kifizetésnek, így SZJA, TB terhei sincsenek, nem is társasági adóalap módosító tétel, ráfordításként elszámolható, tehát nem terheli TAO fizetési kötelezettség.

A tag egyéni számláján jóváírt adomány összege egyéb jövedelemnek minősül, amely után a magánszemélyt 15%-os SZJA és 19,5%-os EHO fizetési kötelezettség terheli. Ugyanakkor év közben nem kell adóelőleget fizetnie a tagnak, mert az SZJA és az  EHO összegét  az általunk kiadott adóigazolás alapján, a követő év május 20-ig kell bevallania és az NAV részére megfizetnie.

Az adomány összege ugyanakkor a pénztári befizetések kedvezményének alapja (rendelkezés az adóról). Praktikusan az szja tv 44/A §-a alapján, az ott szabályozott mértékkel és módon a tag az éves szja-jából a 20%-ot visszaigényelheti. A törvény által rögzített alapesetben maximum 750.000 Ft befizetés után lehet évente 150 ezer Ft adót visszaigényelni a Pénztárba.

Az önkéntes pénztárba befizetett valamennyi jogcím alapján visszaigényelhető kedvezmények:

  • Támogatói adomány után 20% kedvezmény
  • Egyéni befizetés után 20% kedvezmény
  • Egészségpénztárban prevenciós szolgáltatások után 10% kedvezmény
  • Két éves lekötés esetén 10%

és ezen kedvezmények összeadódva teszik ki a maximálisan igénybevehtő adókedvezmény összegét.

Vagyis a béren kívüli juttatások mellett, a prémiumok, jutalmak kifizetésének, a kiemelt dolgozók és a nyugdíjba vonulók támogatásának egyik kiváló eszköze lehet a munkáltató által adott adomány.

Munkáltatói adomány befogadásához támogatói szerződés és adománylevél megküldésére van szükség, mely szintén a fent említett törvényi előírásoknak megfelel.

 

Kérdés, egyeztetés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. 

telefon: + 36 1 463-4603

fax:       + 36 1 463-4604

e-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu
           visszahivas@egeszsegpenztar.hu

skype: tempo_ugyfelszolgalat

levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 550.

központi cím: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. 

 

Partnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Egyenleg lekérdezés Elfogadóhely-kereső
separatorÚJ BELÉPŐK separator PÉNZTÁRTAGOK separator MUNKÁLTATÓK separator SZOLGÁLTATÓK separator PÉNZTÁRUNKRÓL separator WEBSHOP separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár