Pénztári szolgáltatások

Pénztárunk az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény szabályozásait betartva alkotta meg szabályzatait és határozza meg a mai napig is az elszámolhatóságot.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben tudják Tagjaink, családtagjaik és kedvezményezetteik igénybe venni a szolgáltatásokat, ezért a lehető legszélesebb körben tesszük lehetővé azokat.

A Pénztár szolgáltatásaira jogosultak köre, szolgáltatás igénybevétel általános feltételei


A Pénztár szolgáltatásaira a pénztártagok, illetve a pénztártag jogán az általa megjelölt közeli hozzátartozói (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér) valamint az élettárs jogosult.

Minden olyan szolgáltatás igénybevétele esetében, amelynél az elszámolhatóság feltétele orvosi igazolás, hatósági igazolás vagy egészségterv, a tagon kívül a szolgáltatást a tag jogán ténylegesen igénybevevő, bejelentett közeli hozzátartozó jogosultnak is szükséges beszerezni ezeket.

A Pénztártag halála esetén a bejelentett közeli hozzátartozó, valamint az élettárs jogosultsága is megszűnik.

A Pénztártag a Pénztár önsegélyező szolgáltatásaira csak akkor válik jogosulttá, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Az igénybejelentés elbírálásához szükséges dokumentumokat a pénztár rendelkezésére bocsátotta.
 • A szolgáltatás igénylés alapjául szolgáló dokumentum kézhez vétele után maximum 120 nap telhet el a szolgáltatás igénylés leadásáig.

A Pénztártag az önsegélyező szolgáltatásokat a várakozási idő letelte után veheti igénybe.

Az önsegélyező szolgáltatások az igénybejelentéseket követően akkor teljesíthetők, ha a benyújtott számla vagy a jogosultságot igazoló egyéb dokumentum kelte 120 napnál nem régebbi, ezt követően az igényeket a Pénztár nem tudja befogadni.

Az önsegélyező szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a tagi befizetés, a munkáltatói hozzájárulás, a támogatás, adomány, a befizetést követő 180 napon belül nem használható fel.

Az egyéni számlán jóváírt hozam és az adókedvezmény összege várakozási idő nélkül az egyéni számla terhére igényelhető szolgáltatások fedezetére felhasználható.

A Pénztártag a Pénztár szolgáltatásainak folyósítására akkor válik jogosulttá, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kért szolgáltatás feltételeként előírt várakozási idő eltelt (egészségpénztári szolgáltatásoknál nincs várakozási idő),
 • a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg a szolgáltatásként kifizetett összegre fedezetet nyújtson,
 • a pénztártagnak nincs a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó elszámolása folyamatban (kilépési, átlépési kérelme),
 • az igénybejelentés elbírálásához szükséges dokumentumokat hiánytalanul a Pénztár rendelkezésére bocsátotta,
 • a szolgáltatásra előírt felső (maximális) értékhatárt még nem merítette ki,
 • a szolgáltatás igénybevételére jogszerző közeli hozzátartozóját a Pénztárba bejelentette.

Szolgáltatás (kifizetés) igénylésére a pénztártag jogosult, a Pénztárba bejelentett jogszerző közeli hozzátartozója szolgáltatás igénybe vétele esetén is.

A nem végleges állapoton alapuló szolgáltatásra való jogosultság megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül be kell jelentenie a Pénztárnak. A bejelentés elmulasztásának jogkövetkezménye a pénztártagot terheli, a jogalap nélküli felvett szolgáltatások után meg kell fizetnie az adó-és járulék terheket.

Amennyiben a jogosultság vége megállapítható a pénztár rendelkezésére álló iratokból, akkor a pénztár a jogosultság fennállásának hónapjával bezárólag nyújt utoljára szolgáltatást.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatásokhoz a feltételek bekövetkeztét, fennállását a szolgáltatás igénylésekor vagy azt megelőzően kell igazolni.

A tag és a kedvezményezett közötti viszonyból eredően a szolgáltatások nem halmozhatók (összeférhetetlen szolgáltatások). Egy szolgáltatás egy jogalappal vehető igénybe – akár a tag, akár egy kedvezményezettje jogán. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy közeli hozzátartozók egyidejű pénztártagsága esetén ugyanarra a szolgáltatásra vonatkoztatva, az együttes tagságra való tekintet nélkül váljanak szolgáltatásra jogosulttá.

A szolgáltatás igénybevétel általános feltételeiről itt olvashat.

Pénztárunknál az alábbi egészségpénztári szolgáltatásokat tudja igénybe venni:

I. Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások (adómentesen elszámolható):

 1. a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján
 2. az otthoni gondozás támogatása
 3. gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása
 4. látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás
 5. életvitelt elősegítő szolgáltatás
 6. szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása
 7. gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása
 8. táppénzt kiegészítés
 9. hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén
 10. gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása
 11. szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése

II. Életmódjavító egészségbiztosítási szolgáltatások (adókötelesen elszámolható):

 1. természetgyógyászati szolgáltatás
 2. sporteszköz vásárlásának támogatása
 3. gyógyteák, fog és szájápolók megvásárlásának támogatása


I. a) társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján

 • szülészeti ellátás
 • nőgyógyászat
 • gyermekgyógyászat
 • fogászat, szájsebészet, fogszabályozás
 • szemészet
 • bőrgyógyászat
 • reumatológia
 • sebészet, plasztikai sebészet
 • belgyógyászat
 • orvosi rehabilitáció
 • labordiagnosztikai és képalkotó eljárások
 • betegszállítás
 • kiemelt kórházi ellátások (pl.: kórházi hotelszolgáltatás, stb.)

I. b) az otthoni gondozás támogatása

Tagjainknak lehetőségük van igénybe venni pénztári számlájuk terhére otthoni, illetve intézményi ápolást és gondozást.

Az ápolás, gondozás történhet a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által, vagy valamely állami, önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézményben is. Mindemellett az ápolás történhet ezen intézmények gondozói által a Pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó otthonában is.


I. c) gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása

 • hidro- és balneoterápia (vízzel ill. gyógyvízzel történő kezelések)
 • elektroterápia (elektromos energiával végzett gyógykezelések)
 • termoterápia (hőterápia)
 • mechanoterápia (mechanikai energiával történő gyógyítás)
 • fototerápia (fényterápia alkalmazása egyes betegségek kezelésében)

I. d) látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás

 • braille írással készült könyvek, magazinok
 • hangos- és elektronikus könyvek
 • vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek

I. e) életvitelt elősegítő szolgáltatás

Mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása.

 • kerekesszékek
 • korlátok
 • kapaszkodók
 • akadálymentesített, speciális WC-k
 • mozgássegítő eszközök (botok, járókeretek)
 • küszöbök eltávolítása
 • ajtók, kijáratok, folyosók szélesítése
 • rámpák építése
 • emelőeszközök, és speciális eszközök beszerelése

I. f) szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása

A szolgáltatás igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál, illetve az természetgyógyászati szolgáltatásként.


I. g) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása

Gyógyszerek:

 • gyógyszerek
 • gyógyvizek, gyógyiszap
 • OGYI engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a lista megtalálható az Országos Gyógyszerészeti Intézet weblapján: www.ogyi.hu)
 • házi ápolás eszközei (pl. lázmérő, stb.)
 • kötszerek, fertőtlenítő szerek
 • speciális gyógyászati célra szánt tápszerek
 • homeopátiás készítmények
 • egyes vitaminok

Gyógyászati segédeszköz:

 • ortopéd cipők
 • gyógycipők (Aidas Formotion, Berkemann, Dr. Batz, Maus (supinált lábbeli), MBT, Scholl, Siesta, Supy+ (supinált lábbeli), Szamos, Yoya)
 • lúdtalpbetétek
 • fecskendők, tűk
 • keringési betegségek segédeszközei
 • személyes mozgás nem testen viselt segédeszközei
 • hallószervi betegségek segédeszközei
 • hallókészülékek és tartozékok, kiegészítők
 • optikai eszközök (szemüvegkeret, szemüveglencse, kontaktlencse, tisztító folyadékok, napszemüveg, és kiegészítői
 • törzsfűzők és ortézisek
 • mozgásszervi betegek otthoni segítő eszközei
 • mozgásszervi betegségek terápiás eszközei
 • kültakaró betegségeinek segédeszközei
 • sérvek, hasfali izomzat gyengülésének segédeszközei
 • emlőbetegségek segédeszközei
 • légzőszervi betegségek segédeszközei, terápiás eszközei
 • anyagcsere-betegségek segédeszközei
 • parenterális otthoni gyógyszerterápia segédeszközei
 • gastrointestinalis betegségek segédeszközei
 • urogenitalis betegségek segédeszközei
 • mesterséges táplálás segédeszközei
 • fogászati segédeszközök
 • fogpótlások segédeszközei
 • fogszabályozás segédeszközei

Orvostechnikai eszköz:

 • vérnyomásmérő
 • vércukorszintmérő
 • hagyományos és digitális hőmérő
 • házi víztisztító készülék
 • házi légtisztító készülék
 • párologtató, párásító készülék
 • inhalátor
 • Bioptron lámpa
 • Polar pulzusmérő óra
 • bölcsőhalált megelőző figyelő készülék
 • csecsemőmérleg
 • mellszívók
 • masszírozó gép
 • TENS készülék
 • fájdalomcsillapító, görcsoldó készülék

Csecsemő- és babaápolási termékek:

 • cumi, cumitartó, cumisüveg, cumis gyógyszeradagoló
 • csecsemőmérleg, hosszmérő
 • légzéskimaradás figyelő készülék
 • Baby-őr
 • köldöktapasz
 • fültisztító pálcika
 • pelenka, pelenkabetét, gumibugyi
 • orrjárattisztító
 • Oto-therm gyógysapka és betét
 • speciális és anyatej-pótló tápszer
 • melltartóbetét, mellszívó
 • bimbókiemelő
 • babakrém, napkrém
 • babaolaj
 • babafürdető, babasampon
 • babahintőpor
 • baba törlőkendő

I. h) táppénzt kiegészítés

A Pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmet akár teljes egészében pótolja a Pénztártag pénztári számláján rendelkezésre álló összeg erejéig. Tehát jogosult kieső nettó jövedelme pótlására a pénztári számla terhére, azonban ez kizárólag a Pénztártagot illeti meg, közeli hozzátartozóit, kedvezményezettjeit nem.

Az igényelhető összeg a keresőképtelenség idejére a társadalombiztosítás által kifizetett táppénz és a Pénztártag nettó átlagbére közti különbözet, vagy – a Pénztártag rendelkezése szerint – annak egy meghatározott része lehet.


I. i) hátramaradottak segélyezése a Pénztártag halála esetén

A Pénztártag halála esetén, halotti anyakönyvi kivonat másolatának megküldése szükséges. A temetési költség kifizetése eredeti számla ellenében történik, mely az elhunyt Pénztártag, szolgáltatásra jogosultjának nevére és címére kell, hogy kiállításra kerüljön. A temetési költség kifizetése az egyéni számla fedezetéig lehetséges.


I. j) gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása

Az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett által nyilvántartásába vett gluténmentes termékek.

A nyilvántartásban szereplő, finanszírozható termékeket megtalálják az OGYÉI honlapján.


I. k) szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése

A Pénztártag Magyarországon bejegyzett és működési engedéllyel rendelkező, valamint a Pénztárral erre vonatkozóan szerződésben álló üzleti biztosítónál szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítást (betegség biztosítást) köthet a maga és/vagy a Pénztárban szolgáltatásra bejelentett jogosultjai részére.


II. a) természetgyógyászati szolgáltatás

A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásáról szóló jogszabályban felsorolt feltételeknek megfelelő szolgáltatások vehetőek igénybe.

 • manuálterápiás eljárások
 • hagyományos kínai orvoslás.
 • neurálterápiás módszerek.
 • akupresszúra
 • alternatív mozgás- és masszázsterápiák
 • életmód-tanácsadás és terápia
 • reflexzóna terápia
 • alternatív fizioterápiás módszerek
 • bioenergiát alkalmazó módszerek
 • fitoterápia
 • fülakupunktúrás addiktológiai eljárások
 • kineziológiai módszerek
 • szemtréning eljárások

II. b) sporteszköz vásárlásának támogatása

Az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint karkönyök –térd - fejvédők) vásárlása illetve bérlése.


II. c) gyógyteák, fog és szájápolók megvásárlásának támogatása

A szolgáltatás igénybevétel általános feltételeiről itt olvashat.

Pénztárunknál az alábbi önsegélyező szolgáltatásokat tudja igénybe venni:

 1. gyermek születése/örökbefogadása esetén igényelhető támogatás
 2. gyermekgondozási (CSED, GYED) támogatás
 3. gyermeknevelési (GYES, GYET) támogatás
 4. beiskolázási (tanévkezdési) támogatás
 5. főiskolai/egyetemi költségtérítés támogatása
 6. lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
 7. közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
 8. munkanélküliségi ellátás
 9. baleseti, egészségkárosodási járadék, megváltozott munkaképesség miatti jövedelem kiegészítése
 10. rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítésének
 11. idősgondozás támogatása
 12. hátramaradottak segélyezése közeli hozzátartozó halála esetén


1. Gyermek születése/örökbefogadása esetén igényelhető támogatás
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

A Pénztár a támogatást a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosíthat, aki lehet a Pénztár tagja vagy szolgáltatási kedvezményezettje.

A magzat 91. napos korától a gyermek megszületéséig, illetve a gyermek örökbefogadása esetén adható egyszeri, egyösszegű támogatás.

Az igényelhető támogatás maximális összege 1.200.000 Ft újszülöttenként, illetve örökbefogadott gyermekenként, amely szabadon felhasználható.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


2. Gyermekgondozási (CSED, GYED) támogatás
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

A Pénztár a támogatást azoknak a tagoknak és szolgáltatási kedvezményezettjeinek nyújtja, akik a gyermekgondozási ellátásra jogosultak.

A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészíthető a folyósítás időtartama alatt az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig.

A Pénztár által nyújtott szolgáltatás a CSED vagy GYED megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete.

A CSED folyósítása a hatósági igazolás szerint a jogosultság kezdete +168 nap. GYED a CSED lejártát követően a gyermek két éves koráig jár.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


3. Gyermeknevelési (GYES, GYET) támogatás
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

A Pénztár a támogatást azoknak a tagoknak és szolgáltatási kedvezményezettjeinek nyújtja, akik a gyermeknevelési ellátásra jogosultak.

A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) kiegészíthető a folyósítás időtartama alatt az ellátás, legfeljebb az ellátással megegyező mértékéig.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


4. Beiskolázási (tanévkezdési) támogatás
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

Beiskolázási támogatás az óvodás, általános iskolás gyermek, valamint középfokú oktatásban résztvevő gyermek után igényelhető.

A támogatást a Pénztár a családi pótlékra jogosult pénztártag, vagy a szolgáltatási kedvezményezettje, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosítja.

A támogatás a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és teljesített számla (egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum) alapján vehető igénybe.

A közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának megtérítése biztosítható.

A beiskolázási támogatás éves összege gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:

 • Magyar Államkincstár által kiállított a családi pótlék jogosultságról szóló igazolás másolata,
 • óvoda- vagy iskolalátogatási igazolás hiteles másolata,
 • a tankönyv, a taneszköz vagy a ruházat megvásárlását igazoló számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai, elektronikus dokumentumok és a kifizetést igazoló dokumentum (pl. csekk, bankkivonat vagy egyszerűsített készpénzfizetési számla),
 • bejelentőlap a beiskolázási (tanévkezdési) támogatáshoz,
 • szolgáltatásra jogosult bejelentő nyomtatvány (amennyiben az igénybevevő még nem lett bejelentve).

5. Főiskolai/egyetemi költségtérítés támogatása
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

A főiskolai/egyetemi költségtérítés a felsőfokú oktatásban résztvevő gyermek után igényelhető.

A felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítható.

A főiskolai/egyetemi költségtérítési támogatás éves összege gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet.

A támogatás a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és teljesített számla (egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum) alapján vehető igénybe.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


6. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

A Pénztár a támogatást azoknak a tagoknak és szolgáltatási kedvezményezettjeinek nyújtja, aki jelzálog alapú lakáshitel adósa vagy adóstársa.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésre fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


7. Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
/A támogatásra csak a Pénztártag jogosult/

A Pénztár a támogatást azoknak a tagoknak nyújtja, akik a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülnek.

Közüzemi díjnak minősül a villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj.

A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:

 • a védendő fogyasztó nyilvántartásba vételéről szóló értesítő, igazolás, amit a földgázelosztó, illetve a villamos energia elosztó küld meg a fogyasztónak (első igényléskor, ill. minden év március 31-ig szükséges megújítani),
 • a tagsági jogviszony és a védendő fogyasztói minőség ideje alatt kiállított és pénzügyileg teljesített számla, egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum másolata a havi közüzemi díj összegéről, befizetéséről,
 • bejelentőlap a közüzemi díjak támogatásának igénybevételéhez.

8. Munkanélküliségi ellátás
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

A Pénztár azon személyek részére nyújtja a szolgáltatást, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.

A támogatás összege a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti az álláskeresési járadék, illetve az álláskeresési segély megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


9. Baleseti, egészségkárosodási járadék, megváltozott munkaképesség miatti jövedelem kiegészítése
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

A Pénztár a támogatást azoknak a tagoknak és szolgáltatási kedvezményezettjeinek nyújtja, akik a baleseti, illetve az egészségkárosodási járadékra jogosultak.

A baleseti járadék, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, illetve a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, valamint a bányászok egészségkárosodási járadéka összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig igényelhető.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


10. Rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítésének
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

A Pénztár a támogatást azoknak a tagoknak és szolgáltatási kedvezményezettjeinek nyújtja, akik a rokkantsági járadékra vagy ápolási díjra jogosultak.

A rokkantsági járadék, valamint az ápolási díj összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással megegyező mértékben igényelhető.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


11. Idősgondozás támogatása
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető/

Gondozási, ápolási intézményben való elhelyezésért nyújtható napi vagy havi díj támogatása, melyet a Pénztártag vagy közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér) vehet igénybe.

A támogatás az intézményi elhelyezés tartamára az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig nyújtható.

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:


12. Hátramaradottak segélyezése közeli hozzátartozó halála esetén
/Pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett jogán is igénybe vehető várakozási idő nélkül/

A Pénztár a segélyt a pénztártag közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújthatja legfeljebb a temetés igazolt költségeinek mértékéig.

Közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

A szolgáltatás kifizetése érdekében az alábbi nyomtatványok elküldése szükséges:

Partnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Elfogadóhely-kereső
separatorEGYENLEGLEKÉRDEZÉS separator TOVÁBB A PATIKAPÉNZTÁR OLDALÁRA separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár