Szerződéskötés menete munkáltatóknak

    

 

Munkáltatói hozzájárulás megfizetése esetén

Minden esetben ahhoz, hogy munkáltatói tagdíjat tudjunk felosztani munkáltatói szerződést kell kötni Pénztárunkkal.

Munkáltatói szerződés kitöltési útmutató

Az első oldalon találhatók a cégre vonatkozó adatok, (cégnév, adószám, bankszámlaszám, kapcsolattartók stb).

A második oldalon a 4. pontban kell megadni az összegre vonatkozó adatokat vagyis, hogy adott fix összeg vagy %-os befizetés vagy cafeteria rendszer alapján történik a munkáltatói hozzájárulás összegének befizetése.

A harmadik oldalon a 11. pontban kell megadni, hogy a szerződés milyen időszakra vonatkozik, vagyis határozott kezdő dátumtól befejező dátumig vagy határozatlan időre kezdő dátumtól történik az utalás. Ugyanezen, oldalon kell cégszerűen is aláírni és a szerződés aláírásának dátumát megadni.

A negyedik oldalon az „ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (Pmt. 8.§) – JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELEKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!” szintén, szerves részét képezi a munkáltató szerződésnek. Ezen dokumentum kitöltésének és aláírásának oka a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény rendelkezései szerint van szükség.

A utolsó, vagyis az ötödik oldalon pedig a felosztási lista szerepel, amit az utaláskor kell megküldeni részünkre annak érdekében, hogy az átutalt összeget a munkavállaló Pénztártagok részére jóvá tudjuk írni.

 

Munkáltatói adomány (támogatás) megfizetése esetén

Munkáltatói adomány befogadásának feltétele az érvényes támogatási szerződés, melyet két példányban kérnénk elküldeni a Pénztár részére. Amennyiben a támogatást alkalomszerűen nyújtja, és nem rendelkezik támogatási szerződéssel, akkor az adománylevél megküldése is elegendő. Minden utalás esetén szükséges a felosztási lista megküldése. A támogatási szerződést és az adománylevelet kérje ügyfélszolgálatunktól. Ügyfélszolgálatunk elérhető a kapcsolat menüpontban

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai értelmében a támogatót és képviselőjét a szerződés megkötésekor a Pénztárnak kötelező átvilágítania és azonosítania, melyről a részletes leírást itt (ezt Melinda írja) olvashatja.

A Pénztár Alapszabályának VIII/39-es pontja szerint az adományban részesülő tagok köre lehet:

a) tagdíjfizető Pénztártagok összessége,

b) ugyanazon munkáltatónál dolgozó Pénztártagok,

c) azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező Pénztártagok,

d) jelenlegi munkáltatójuknál azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező Pénztártagok,

e) azonos életkorú Pénztártagok összessége,

f) valamely konkrét közigazgatási határok között állandó lakóhellyel rendelkező Pénztártagok,

g) ugyanolyan szakképzettségű Pénztártagok,

h) ugyanolyan típusú munkaszerződéssel rendelkező Pénztártagok,

i) Választható Béren Kívüli Juttatásokat (VBK) választók köre,

j) újonnan belépő Pénztártagok

 

Az adomány béren kívüli jutatásként, illetve az egyes meghatározott juttatástól függetlenül is adható.

A Pénztárnak adományként juttatott összeg adózása a Pénztártagnál, mint magánszemélynél keletkezik a következő módon:

  • A Pénztártag egyéni pénztári számláján jóváírt adomány összege egyéb jövedelemnek minősül (SZJA tv. 28 § (1) bekezdés f.), amely után a magánszemélyt 15%-os személyi jövedelemadó (SZJA) mellett, 22% egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettség is terheli (SZJA tv.29.§). Az adó alapja SZJA és EHO tekintetében a juttatott adomány 82%-a. Év közben nem terheli adóelőleg befizetési kötelezettség a Pénztártagot, ellenben az adót és járulékot köteles legkésőbb annak benyújtási határidejével egyidejűleg a Pénztár által január 31.-ig kiadott adóigazolás alapján megfizetni.

Fontos megjegyezni, hogy az adományban részesülő magánszemélyek nem kérhetnek munkáltatói adó-megállapítást, adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített adóbevallást. Bevallási kötelezettségüknek önadózóként kell eleget tenniük.

  • A Pénztártagra vonatkozik a pénztári befizetések kedvezménye (SZJA tv. 44 § A (1) a.), ezáltal visszaigényelheti az adományként jóváírt összegnek a 20%-át, adójóváírás címén. Az adókedvezményre jogosító tételek összevonandók, az önkéntes pénztárba valamennyi jogcím alapján maximum 750.000 Ft utáni 150.000 Ft-os visszaigénylési keret van.

A Pénztárnak adományként juttatott összeg adózása a Munkáltatónál:

Az adomány végleges pénzeszköz átadásnak minősül, mivel a munkáltató nem közvetlenül adja a Pénztártagnak/munkavállalójának hanem a Pénztárnak juttatja, ezért ez a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás, nem minősül bér és személyi jellegű kifizetésnek. Mivel ráfordításként elszámolható ezért nem terheli TAO fizetési kötelezettség sem, abban az esetben, ha a támogató rendelkezik a Pénztár által kiadott nyilatkozattal, mely szerint a Pénztár a beszámoló elkészítést követően nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében a Pénztár eredménye nem negatív, továbbá a Pénztár vállalkozási tevékenységet nem végzett.

 

Célzott szolgáltatás

A célzott szolgáltatásra vonatkozó szerződésben a munkáltató meghatározza, hogy egyes munkavállalói (akár egyes meghatározott munkavállalói csoportok) részére mekkora összeget, milyen időtartamú felhasználhatósággal, mely szolgáltatásokat finanszíroz célzott szolgáltatásként. Nem szükséges a munkavállalók részére egyenlő összeget biztosítania, továbbá az egy főre jutó összegkeretet meghatározhatja százalékos vagy pontos összeg formájában is.

A célzott szolgáltatást kizárólag a munkáltató által meghatározott Pénztártagok adómentesen, kizárólag a munkáltató által meghatározott szolgáltatásokra vehetik igénybe. A munkáltató rendelkezik továbbá arról is, hogy munkavállalóinak hozzátartozói (szolgáltatásra jogosultak) részére biztosítja-e a szolgáltatás igénybevételét, vagy kizárja őket a jogosultak köréből.

A Pénztártagnak a PMT előírásai alapján azonosítottnak kell lennie, valamint az egységes tagdíjfizetési kötelezettségét (egyéni vagy munkáltatói hozzájárulás formájában) teljesítenie kell.

A célzott szolgáltatás Pénztártagokra meghatározott összege nem kerül jóváírásra a tagok egyéni számláján, tehát a tagok nem kapják azt meg direkt módon, így náluk jövedelemként nem jelentkezik. A munkáltató által célzott szolgáltatásra szánt teljes összeget a Pénztár elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások tartalék) helyezi, melyből a Pénztár a rendelkezésére álló pénzügyi fedezet erejéig tud a Pénztártagok részére kifizetést teljesíteni.

Ezen tartalékban a szerződés meghatározott időtartam lejártát követően található maradványt a Pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet, azt a munkáltatónak a Pénztár visszautalja. A szerződés keretében a munkáltató rendelkezik arról is, hogy mi az eljárás abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonyának megszűnése a célzott szolgáltatás igénybevételét megelőzően történik.

Kérdés, egyeztetés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. 

telefon: + 36 1 463-4603

fax:       + 36 1 463-4604

e-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu
           visszahivas@egeszsegpenztar.hu

levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 550.

központi cím: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. 

 

 

Partnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Egyenleg lekérdezés Elfogadóhely-kereső
separatorEGYENLEGLEKÉRDEZÉS separator TOVÁBB A PATIKAPÉNZTÁR OLDALÁRA separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár