Fizetési módok

    

Pénztárunk a korábbi három fizetési módot kiegészítette egy negyedik, internet alapú fizetési módra, így pénztári kártyánkat tagjaink már online webshopokban is használhatják.

Lehetőség van egy, vagy akár az összes fizetési mód választására.

Készpénzes számla kiállítása

A vásárolt termék vagy igénybevett szolgáltatás ellenértékét az igénybevevő készpénzben egyenlíti ki, melyről Ön készpénzfizetési számlát állít ki. A kiállított, majd a Pénztártag által hozzánk beküldött számla ellenértékét Pénztárunk a Pénztártagnak fizeti meg, így Önnek további teendője nincs.

POS terminálon keresztül

A vásárolt termék vagy igénybevett szolgáltatás összegét a Pénztártag az általunk biztosított pénztári kártyával egyenlítik ki a Szolgáltatónál pénzintézetek által kihelyezett POS terminálján keresztül, mely összeg elfogadva/engedélyezve visszajelzést követően a Pénztártag egyéni pénztári számlájáról zárolásra kerül. 

Az igénybevételről kiállított számla eredeti példányát a Szolgáltató beküldi Pénztárunkhoz, mely. ellenértékét a Szolgáltatói szerződésben megadott bankszámlaszámra maximum 15 banki napon belül átutalunk.

A tranzakciók díjáról készülő elektronikus számlát a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár az (ÁSZF) megfelelően állítja ki és küldi meg az Ön által megadott e-mail címre. 

Telefonon történő (VOICE) engedélyezés

A vásárolt termék vagy az igénybevett szolgáltatás összege telefonon történő hívás során kerül levonásra. Ezt a lehetőséget azonban csak telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejében vehető igénybe (hétfőn, kedden, csütörtökön 8 órától 16 óra 30 percig, szerdán 8 órától 20 óráig, pénteken 8 órától 16 óráig) a 06-1-463-4603-as központi telefonszámunkra érkező hívás folyamán. Munkatársunk az igénybevevő személyének teljes beazonosítását követően az egyeztetett vásárolt termék/szolgáltatás ellenérték elkülöníti (zárolja) a Pénztártag egyéni számlájáról. Az Ön által beküldött termékről/szolgáltatásról kiállított számla másodpéldánya alapján a számla ellenértékét a Szolgáltatói szerződésben megadott bankszámlaszámra maximum 15 banki napon belül utaljuk Önnek.

A Tranzakciók díjáról szóló elektronikus számlát a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár az Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) megfelelően állítja ki és küldi meg a megadott e-mail címre.

Internetes felületen történő fizetés (Webshop)

Azokon az internetes portálokon, melynek üzemeltetőjével a Pénztár erre vonatkozóan Szolgáltatói szerződést kötött, lehetőség van pénztári kártyával történő online fizetésre. A fizetés a Pénztár által üzemeltett online fizetőfelületen keresztül történik.

A kártyaadatok alapján történt sikeres azonosítást követőn ellenőrzésre kerül, hogy a megfelelő fedezet rendelkezésre áll-e a Pénztártag számláján. Ezt követően az összeg Pénztártag egyéni pénztári számlájáról elkülönítésre (levonásra) kerül. A fizetés sikerességéről visszajelzést küldünk a fizetési folyamatot kezdeményező webshop felé. Az igénybevételről kiállított, részünkre megküldött számla eredeti példánya alapján a számla ellenértékét a Szolgáltatói szerződésben megadott bankszámlaszámra maximum 15 banki napon belül átutaljuk.

A tranzakciók díjáról készülő elektronikus számlát a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár az Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) megfelelően állítja ki és küldi meg a megadott e-mail címre.

 A fenti fizetési módok esetben a számla kiállítást az alábbiak szerint kérjük elvégezni

A vevő adatainál a számlán minden esetben szerepelnie kell a Pénztár nevének, címének az igénybevevő nevének és valamely egyedi azonosító számának (kártyaszám utolsó 7 számjegye, /adóazonosító jel/ tagsági okirat szám). Továbbá szükséges megadni a vásárolt termék vagy az igénybevett szolgáltatás nevét és annak besorolási számát is (SZJ, VTSZ, TEÁOR, ORKI, EMKI, GYEMSZI stb.). Kérjük, hogy a kiállított számla eredeti példányát juttassák el Pénztárunk részére.

A számlán szereplő adatok röviden:

Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár
1025 Budapest, Nagybányai út 92.
Pénztártag vagy Szolgáltatási kedvezményezett neve
Egészségkártya utolsó 7 számjegye/ tagsági azonosító száma/ adóazonosító jele 

 

 

 

Partnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Egyenleg lekérdezés Elfogadóhely-kereső
separatorEGYENLEGLEKÉRDEZÉS separator TOVÁBB A PATIKAPÉNZTÁR OLDALÁRA separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár