Pályázat vagyonkezelési feladatok ellátására 
2019-06-24 | 286 nappal ezelőtt

    

Ajánlat kérése
Vagyonkezelési feladatok ellátására
A TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1025 Budapest, Nagybányai út 92.) számára

Az Igazgatótanács által az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) számú kormányrendeletet előírásainak megfelelően az abban meghatározott irányelvek szem előtt tartva kell a leendő vagyonkezelőnek az eszköz portfoliót kialakítania.

Eszközkategória

Referenciahozam

Megjegyzés

(elvárások rövid leírásra)

Vagyonkezelő részére cél

Házipénztár

-

max. 500.000 Ft

 

Pénzforgalmi számla

 

Korm. rendelet 5. § (3) bek.

 

Befektetési számla

 

 

 

Lekötött betét

1 M BUBOR

Összvagyon 0-100%

Vagyonkezelésbe átadott vagyon max. 100%-a

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

CMAX

Összvagyon 0-100%

Vagyonkezelésbe átadott vagyon max. 100%-a

Éven túl lejáró magyar állampapír

MAXC

Összvagyon 0-100%

Vagyonkezelésbe átadott vagyon max. 100%-a

Vállalati kötvények

FTSE Global Band Index

Összvagyon max. 10%-a

10 %

Ingatlan

-

Összvagyon max. 10%-a

 

A jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel, elsőlegesen a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba (MÁK) kíván befektetni az Igazgatótanács. A már meglévő egyéb pénzügyi eszközök megtartását engedélyezi a futamidő lejártáig az Igazgatótanács. A letétkezelő a pénztárral kötött szerződés feltételei szerint gondoskodik a pénztárvagyon 268/1997 (XII.22.) Kormányrendeletben meghatározott elveinek és befektetési keretszabályainak és az abban meghatározott limitek betartásáról. A pénztár a letétkezelési feladatok ellátásával a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti letétkezelés kollektív befektetések részére szolgáltatás nyújtására feljogosított hitelintézetet köteles megbízni.

A devizaalapú ügyletek bonyolítását a Befektető kizárja, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a devizaárfolyam ingadozásával összefüggő kockázatot kizárja. Továbbá a Pénztár befektetési jegyekbe, jelzáloglevelekbe nem kíván befektetni.

 

Elvárások és megfelelések:

Pénztári vagyonkezelő csak olyan befektetési vállalkozás, pénzügyi intézmény vagy befektetésialap-kezelő lehet, amely rendelkezik a Felügyelet önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelési engedélyével.

A vagyonkezelés ellátásával nem bízható meg az a befektetési vállalkozás, pénzügyi intézmény vagy befektetésialap-kezelő

 1. amelynek tulajdonosa a pénztár alkalmazottja vagy a pénztár vezető tisztségviselője,

 2. amely ellen csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban, illetve, amellyel szemben az üzletmenet-kihelyezést megelőző 2 évben csődeljárást folytattak le,

 3. amelynek vezető állású dolgozója, vezető tisztségviselője a pénztár letétkezelőjének vezető állású dolgozója, vezető tisztségviselője,

 4. amely 10%-ot meghaladó mértékben közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa a pénztár letétkezelőjének,

 5. amelynek 10%-ot meghaladó mértékben tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, aki a pénztár letétkezelőjében 10%-ot meghaladó mértékű tulajdonnal rendelkezik.

 

Ajánlatban bemutatandó:

 1. Díjra vonatkozó ajánlat (gyakoriság, kiszámítás módja)

 2. Szervezeti, tulajdonosi háttér, az elmúlt 3 évben bekövetkezett változások, szankciók - eljárások

 3. Személyi állomány összetétele (legalább back/middle/front office bontásban), illetve a vagyonkezelő kulcsfontosságú szakemberei

 4. Kezelt vagyon 3 évre visszamenőleg az alábbi bontásban:

Befektetési alap, biztosító, önkéntes nyugdíjpénztár, egészség- és önsegélyező pénztár, egyéb intézményi, magánügyfelek, egyéb

 1. Az általa kezelt vagyonra és eszközcsoportokra vonatkozó idősúlyos hozamráták (bruttó, nettó benchmark 1/3/5 évre visszamenőleg)

 2. Befektetési stratégia, befektetési stílus

 3. Belső eljárási, döntéshozatali rend, portfoliókezelés gyakorlati megvalósítása

 4. kapcsolattartási metódus

 

Ajánlat leadási határideje:

2019. július 15. 16:00

 

Ajánlati anyag:

Fix díjas szerződés tervezet, amely magában foglalja a vagyonkezelési illetve a tranzakciós díjat is, nem tartalmaz siker díjat, illetve egyéb vagyonkezelési költséget.

 

Ajánlat megküldése:

palyazat@egeszsegpenztar.hu


 

Weiser Csaba
Igazgatótanács ElnökePartnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Egyenleg lekérdezés Elfogadóhely-kereső
separatorÚJ BELÉPŐK separator PÉNZTÁRTAGOK separator MUNKÁLTATÓK separator SZOLGÁLTATÓK separator PÉNZTÁRUNKRÓL separator WEBSHOP separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár