Gyakori kérdések és válaszok

Kérem kattintson, az Önt érdeklő kérdésre, és közvetlenül alatta megjelenik a rá adott válasz. Amennyiben itt nem találja meg kérdését, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére a Kapcsolat menüpont alatt felsorolt elérhetőségeken.

Témakör csoportok:

Hogyan bővíthetem a kedvezményezettek körét?

Kedvezményezettek körét írásban a Szolgáltatásra jogosultak (kedvezményezettek) jelölése nyilatkozat kitöltésével és Pénztárunkhoz történő beküldésével lehet bővíteni. Kényelmi szolgáltatásként és a könnyebb ügymenet érdekében honlapunkon kitölthető .pdf formátumban is. 

Hogyan érhető el a telefonos ügyfélszolgálat?

Telefonos ügyfélszolgálatunk hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken  reggel 8 és 16:30  között, szerdán reggel 8 és 20 óra között érhető el a + 36 1 463-4603 telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. A gyorsabb ügyintézéshez kérjük, készítse elő a munkáltató adószámát. 

Az automata telefonközpont menütérképe:

 • négyes gomb: fax küldése
 • nullás gomb: pénztári ügyintéző kapcsolása

Amennyiben visszahívást kér Pénztárunktól, kérjük a munkáltató nevével, adószámával, valamint a kapcsolatot felvevő nevével, elérhetőségével és a témakör megnevezésével a visszahivas@egeszsegpenztar.hu e-mail címünkre írjon.

Hogyan jelenthetem be ha megváltoztak adataim?

Minden telefonbeszélgetésünk rögzítésre és tárolásra kerül, vagyis akár ügyfélszolgáltunkon is bejelentheti munkanapokon reggel 8 és esete 20 óra között a + 36 1 463 4603-as telefonszámon. 

Vagy megküldheti formanyomtatványunk kitöltésével e-mailen, faxon, levélben vagy személyes leadással ügyfélszolgálati irodáinkban.

Új bankszámlaszám megadása vagy bankszámlaszám változás az egyedüli olyan adat változás, melyet csak és kizárólag eredetiben Pénztártagi aláírással tudunk elfogadni. 

Kérjük minden változást 5 napon belül jelentse be számunkra, hogy a tényleges adatokat tartsuk nyilván rendszerünkben. 

Hogyan rendelhetek Egészségkártyát?

Pénztárunkhoz történő belépéskor és a lejárati időt azaz a három évet követően az egészségpénztári kártya automatikusan kerül megrendelésre abban az esetben ha a kártya díja azaz a 3.500Ft, egy összegben az egyéni egészségszámlán rendelkezésre áll és levonható. 

Egészségkártya igénylésre csak ellopás, elvesztés, megrongálódás, névváltozás, névelírás miatti csere, illetve  társkártya igénylése esetén van szükség. ezen esetekben új kártya igényléshez az Egészségkártya és PIN kód igénylő lap elnevezésű formanyomtatványt kell kitöltve, aláírva részünkre megküldeni. Kényelmi szolgáltatásként és a könnyebb ügymenet érdekében honlapunkon kitölthető pdf. formátumban is. 

Hogyan tudok tagdíjat fizetni a Pénztárba?

Banki átutalással a Budapest Banknál vezetett 10103379-84456100-01004009 számlaszámunkra átutalással. Amennyiben az átutalások a bankok által meghatározott (általában 15:30) idő előtt elindulnak, akkor azok még ugyanazon a napon megérkeznek hozzánk is. Mi ennek a feldolgozását kizárólag a lezárt banki nap után kezdhetjük el. Tehát legkorábban másnap tudjuk letölteni a pontos adatokat, mivel addig nincs semmilyen elektronikus állomány (bankkivonat) sem, ami alapján a feldolgozását megkezdhetnénk. Így mi is, mint valamennyi pénztár csak másnap kezdhetjük el az utalások azonosítását, majd azok felosztását. Fontos szempont, hogy a tényleges jóváírást arra a napra fogjuk rögzíteni, amikor a tag átutalása hozzánk megérkezett. Vagyis aznap amikor az utalás elküldése kerül, még nem tudjuk az utalt összeget az egyéni egészségszámlára jóváírni, azt minden esetben a következő munkanapon fogjuk tudni jóváírni. 

Ki lehet kedvezményezett?

Kedvezményezett a törvényi előírások értelmében közeli hozzátartozó lehet vagyis: házastárs,egyenes ágbeli 
rokon (pl:szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, dédunoka stb.), örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó mostoha- és nevelőszülő, a testvér és az élettárs. 

Kedvezményezettek körét írásban a Szolgáltatásra jogosultak (kedvezményezettek) jelölése nyilatkozat kitöltésével és Pénztárunkhoz történő beküldésével lehet bővíteni.

Más egészségpénztárból lépne át?

Ha Ön egy másik egészségpénztárból szeretne a Tempo Egészségpénztárba átlépni, akkor az alábbi teendői vannak:

Ezek után Pénztárunk felveszi a kapcsolatot korábbi egészségpénztárával és elindítja az átlépési folyamatot. 

A törvényi előírások szerint a másik egészségpénztár az iratok megérkezését követő 15 napon belül köteles elszámolni és a szabadon felhasználható egészségszámláján lévő összeget az estleges lekötésekkel együtt, a kilépési díjjal csökkentve, a Pénztárunkhoz átutalni.

A másik egészségpénztárból átutalt összeg teljes egészében az Ön számlájára kerül, tehát azt nem terheli semmilyen levonás.

Mennyi a Pénztár minimálisan befizetendő tagdíja?

Pénztárunk minimális tagdíja 2.000Ft, mely 2013-óta nem változott. 

Mi a teendőm ha elveszett, megrongálódott a kártyám, vagy névváltozás miatt újat szeretnék?

Amennyiben elvesztette Egészségkártyáját, kérjük a kártyaletiltással kapcsolatban hívja Kártyaközpontunkat, munkanapokon 8.00 - 20.00 óráig a +36 1 382-7657-es telefonszámon.

Ezen időszakon kívül és munkaszüneti napokon napi 24 órában hívja a +36 1 421-2299 számon a SIA Central Europe Zrt-t. A kártyatiltáshoz szükséges megadni a kártyatulajdonos anyja nevét (leánykori) és születési idejét is.

Minden esetben Önnek új Egészségártyát kell igényelnie, melyet az Egészségkártya és PIN kód igénylő lap formanyomtatványunk kitöltésével és részünkre történő megküldésével tud bejelenteni. Kényelmi szolgáltatásként és a könnyebb ügymenet érdekében honlapunkon kitölthető .pdf formátumban is. Az újragyártás díja 3.500Ft, mely az egyéni egészségszámlából egy összegben kerül levonásra. A kártya legyártásának folyamata a kártyadíj levonását követően kezdődik meg. Az új kártyához új PIN kód is tartozik, melyért külön díjat nem számítunk fel. Az új kártya és a hozzá tartozó új PIN kód a megadott levelezési címre kerül kiküldésre.  

Mi történik tagdíjnemfizetés esetén?

Alapszabályzatunk értelmében

A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a Pénztár jogosult a Pénztártag egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát – a mindenkori pénztári minimális tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével – csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni. 

A tagdíjfizetési kötelezettséget elmulasztó tag és annak kedvezményezettjei a pénztár szolgáltatásait az egyéni egészségszámláján lévő mindenkori kilépési díjjal csökkentett összeghatáráig igénybe vehetik. 

Tagdíj nem fizetés esetén amennyiben a Pénztártag tizenkét hónapot meghaladóan nem fizeti tagdíját, akkor a Pénztár ezt követően a tagot levélben felszólítja a tagdíjfizetésre. A Pénztártag tagsági viszonya a fizetési felszólítás kiküldését követő 30 nap után automatikusan megszűnik.

 

Mik a számla kitöltés szabályai?

A vevő adatainál a számlán minden esetben szerepelnie kell a Pénztár nevének, címének az igénybevevő nevének és valamely egyedi azonosító számának (kártyaszám utolsó 7 számjegye, /adóazonosító jel/ tagsági okirat szám). Továbbá szükséges megadni a vásárolt termék vagy az igénybevett szolgáltatás nevét és annak besorolási számát is (SZJ, VTSZ, TEÁOR, ORKI, EMKI, GYEMSZI stb.). Kérjük, hogy a kiállított számla eredeti példányát juttassák el Pénztárunk részére.

A számlán szereplő adatok röviden:

Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár

1025 Budapest, Nagybányai út 92.

Pénztártag vagy Szolgáltatási kedvezményezett neve

Egészségkártya utolsó 7 számjegye/ tagsági azonosító száma/ adóazonosító jele 

Miként igényelhetek társkártyát?

Bejelentett szoláltatásra jogosult (kedvezményezett) részére van lehetőség tártskártya igénylésre.

Társkártya igényt az Egészségkártya és PIN kód igénylő lap formanyomtatványunk kitöltésével és részünkre történő megküldésével tud bejelenteni. Kényelmi szolgáltatásként és a könnyebb ügymenet érdekében honlapunkon kitölthető .pdf formátumban is. A társkártya három évig érvényes és díja 3.500Ft, mely az egyéni egészségszámlából egy összegben kerül levonásra. A kártya legyártásának folyamata a kártyadíj levonását követően kezdődik meg. A társkártyához  PIN kód is tartozik,melynek árát a kártyadíj magában foglal.  A társkártya és a hozzá tartozó  PIN kód a megadott levelezési címre kerül kiküldésre.  

Miként tudok tagdíjat fizetni?

Tagdíjunk havi, negyedéves, féléves és éves gyakorisággal is fizethető. 

Teljesíthető

 • eseti vagy állandó  saját számlavezető bankjánál adott megbízással, munkáltató által történő támogatói adománnyal, egyéni vagy munkáltatói tagdíj átutalással a Budapest Banknál vezetett bankszámlaszámunkra: 10103379-84456100-01004009
 • csekken (melyet bármely elérhetőségünkön kérhet)
 • csoportos beszedéssel (az ügyintézéssel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére).

Kérjük, a befizetésnél/átutalásnál a közlemény rovatba mindenképpen tüntesse fel

 •  az utalás célját (tagdíj, támogatás, egyéni befizetés, jogosulatlan (sztornó) szolgáltatás, stb.)
 •  a Pénztártag nevét
 •  a Pénztártag tagsági azonosító számát vagy kártyájának utolsó 7 számjegyét vagy adóazonosító jelét
 • a befizetés vonatkozás hónapját, azaz mely hónapra kéri az összeg felosztását. 

Miként tudom az egyenlegemet lekérdezni?

Honlapunkon

az egyenleglekérdezés menüpontban a regisztrációt követően naprakész tájékoztatást kaphat az aktuális egyenlegéről illetve számlatörténetéről. Bejelentkezéskor a regisztráláskor megadott egészségpénztári kártya utolsó 7 számjegyét kell beírnia és a megadott jelszót. Az Ön biztonsága érdekében ajánljuk, hogy jelszónak minimum 8 karaktert adjon meg, mely kis- és nagybetűt, ill. számot is tartalmaz.

Telefonon 

a nap 24 órájában a + 36 1 463 4603 ügyfélszolgálati automata telefonközpontunkon keresztül, vagy ugyanezen a telefonszámon munkanapokon  8.00 - 20.00 óráig kollégáink segítségével

 E-mail üzenetben

értesítjük egyenlege változásáról. A  megadott e-mail címre minden, a számláját érintő tranzakciókról legyen szó jóváírásról vagy terhelésrő levelet küldünk, melyben az aktuális egyenleg szerepel.  

Milyen módon tudom a szolgáltatások ellenértékét kifizetni?

TEMPO Egészségpénztári kártyájával

Pénztárcakímélő megoldás, hiszen az igénybevett szolgáltatás illetve megvásárolt termék ára nem készpénzben kerül kiegyenlítésre. Az igénybevételhez a szolgáltatónak szerződésben kell lennie Pénztárunkkal és rendelkeznie kell POS terminállal.  A kártyahasználat során nem szabunk meg gyakorisági és összeg limitet. Tehát naponta többször is használható a kártya, akár néhány forintos vásárlásokra is.A szolgáltató által beküldött számla ellenében fizetjük ki az öszeget. 

Készpénzes fizetéssel

Az igénybevett szolgáltatás vagy a vásárolt termék ellenértéke készpénzben kerül kiegyenlítésre, és a szolgáltató által kiadott eredeti számla postai úton kerül Pénztárunk részére beküldésre vagy személyesen kerül leadásra ügyfélszolgálati irodánk valamelyikében. Az elszámolhatósági megfelelősség után az egyéni egészségpénztári egyenlegből kerül levonásra a számla ellenértéke és kifizetésre  a Pénztártag által korábban megadott bankszámlaszámra történik. A beküldött számla ellenértéke Pénztárunkhoz történő beérkezést követően 5 munkanapon belül a kifizetéskori törvénynek megfelelően elszámolhatósági szempontjából átvizsgálásra és kifizetésre kerül az egészségpénztári egyenleg erejéig. A számlák kifizetésekor nem szabunk meg sem időbeli, sem összegbeli korlátot. Tehát akár évek múltán is beküldhető a számla, és néhány forintos összeget is kifizetünk, az elszámoláskor hatályos törvényi feltételek mellett.

Telefonos engedélyeztetés

A szolgáltatónak szerződésben kell állnia velünk és a szerződésben meg kell jelölnie ezen fizetési lehetőséget. A szolgáltatás igénybevételekor vagy a termék vásárlásakor a szolgáltató felveszi Pénztárunkkal a kapcsolatot telefonon. Beazonosítjuk a szolgáltató partnert, majd elkérjük az igénybevevő kártyaszámát és a felhasználni kívánt összeget. Majd a telefonhoz kérjük az igénybevevőt (lehet tag vagy kedvezményezett) és szintén  beazonosítjuk, majd leegyeztetjük vele az összeget és visszakérjük a szolgáltatót. Ha minden rendben volt a beazonosításkor abban az esetben a tag egyenlegéből a szolgáltató részére elkülönítjük az összeget és a szolgáltatónak adunk egy egyedi telefonos engedélyszámot. A szolgáltató által beküldött számla ellenében fizetjük ki az öszeget. 

Mit jelent a PIN kód és miként rendelhetek?

A PIN kód egy négy számjegyből álló titkos kód, melyet hozzárendelnek egy egészségpénztári kártyaszámhoz és egy lezárt PIN borítékban helyeznek el. Az első megrendeléskor a kártya és a hozzá tartozó PIN kód egyszerre kerül kiküldésre. A PIN kód nem jár le vagyis lejárt kártyához nem tartozik új kód. 

A biztonságos használat érdekében egészségpénztári kártyáink PIN kóddal védettek. Vagyis minden kártyával történő vásárláskor a POS terminál banktól függetlenül PIN kódot kér. Ezzel megakadályozható az illetéktelen használat ugyanakkor elvesztése esetén csak egy kártyát és nem értéket veszít. 

Elfelejtett PIN-kód újra rendelése 900 Ft, melyet az egyéni egészségszámlából egy összegbe vonunk le. 

Új PIN kód igénylést kérheti ügyfélszolgálunkon telefonon illetve formanyomtatnyunk kitöltésével és részünkre történő megküldésvel is.

Mit jelent a telefonos engedélyezés (VOICE) mint fizetési lehetőség?

A vásárolt termék vagy az igénybevett szolgáltatás összege telefonon történő hívás segítségével kerül levonásra.

Vagyis hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken  reggel 8 és 16:30  között, szerdán reggel 8 és 20 óra között  rendelkezésre álló, + 36 1 463 4603-as központi telefonszámunkra érkező hívás folyamán a Szolgáltató partnerünk és az igénybevevő személye teljes beazonosítását és az igénybevétel összegének egyeztetését követően az összeg elkülönítésre (levonásra) kerül a Pénztártagunktól. Az igénybevételről kiállított számla eredeti példányát  kérjük Pénztárunk részére megküldeni.  A beérkezést követően a számla ellenértékét a Szolgáltatói szerződésben megadott bankszámlaszámra 15 banki napon belül átutaljuk.

Mit tehetek ha a számlám összege nagyobb mint az egyenlegem?

Ha Ön nem nyilatkozik a számlával kapcsolatban akkor a számlát úgynevezett nincs egyenleges hibakódra tesszük ki és megvárjuk amíg meglesz a fedezet rá. Amikor elegendő lett a fedezet akkor a számlát automatikusan kifizetjük. 

Ha Ön nyilatkozik a számlával kapcsolatban, vagyis kéri az egyenlegig lévő kifizetést abban az esetben a számla értékét kifizetjük az egyenleg erejéig. Viszont számlából fennmaradó összeget a továbbiakban már nem tudjuk kifizetni, elveszik. 

Abban az esetben ha a számla összege meghaladja a 100.000Ft-ot lehetőség van részletfizetés kérésére. Ekkor a Kérelem részletekben történő utaláshoz formanyomtatványt kell kitölteni és részünkre megküldeni.

A nyomtatványon két kifizetési lehetőség közül válszthat:

Egyenleg erejéig kéri a kifizetést: ebben az esetben az egyéni számlán jóváírt összeget azzonal kifizetjük

Vagy megadott  fix részletben kéri a kifizetést: ami azt jelenti, hogy a jóváírást követően az Ön által kért fix összeget fizetjük ki.

Mindkét esetben tesszük ezt mindaddíg míg a számla összege el nem fogy illetve tárgyév december 31-ig. Következő évre a részletfizetés nem vihető át vayis a fennmaradó összeget már nem tudjuk kifizetni.  

Mit tehetünk, ha adóköteles terméket vásároltunk?

Pénztártagjaink a hatályos törvények szerint igénybe vehetnek, illetve vásárolhatnak adómentes és adóköteles szolgáltatásokat, termékeket.
Az adómenetes termékek közül a legismertebbek mellett (gyógyszer-, szemüveg vásárlás, fogászat, bőrgyógyászat, nőgyógyászati szűrés, babaápolási termékek, stb.) fontos ismerni a Pénztártagoknak, hogy melyek azok az adóköteles szolgáltatások, melyek után a SZJA adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Melyek az adóköteles szolgáltatások, termékek?

Adóköteles jövedelme a Pénztártagnak abban az esetben keletkezik, ha életmódjavító egészségpénztári szolgáltatást vesz igénybe, illetve terméket vásárolt, melyeket a hatályos jogszabályok alapján (Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 51/C. §) az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

 • természetgyógyászati szolgáltatások (pl.: manuálterápia, hagyományos kínai orvoslás, neurálterápia, akupresszúra, reflexzóna terápia, alternatív fizioterápia, bioenergetika, kineziológia, alternatív mozgás- és masszázsterápiák, fitoterápia, szemtréning eljárások);
 • sporteszköz vásárlása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése (pl.: korcsolya, kerékpár, sícipő, síléc, sátor, hátizsák, horgászbot, súlyzók, úszószemüveg, ping-pong asztal, squash-, ping-pong- és teniszütő,);
 • gyógyteák, fog- és szájápolók (fogkefék, fogkrémek, fogselyem, szájvizek, szájöblítők, stb) megvásárlása.

Mit kell tennie,
ha igénybevett adóköteles szolgáltatást vagy adóköteles terméket vásárolt?

Pénztárunk minden adóköteles szolgáltatás igénybevételéről értesíti az érintett Pénztártagjait e-mailben, vagy postai levélben. Levelünk tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen okai lehetnek az adófizetési kötelezettségnek:

Értesítő levél megjegyzése

Pénztártagunk teendője

Orvosi javaslat vagy kedvezményezett megjelölés hiánya

Hiányzó nyomtatvány beküldésével elkerülheti az adó (SZJA és EHO) megfizetését.

Nyomtatvány hiánya miatt önadózóvá válik.

 

Adóköteles termék/szolgáltatás igénybevétele

A vásárolt termék vagy igénybevett szolgáltatás után SZJA előlegfizetési kötelezettsége keletkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, melynek befizetési határideje a tárgynegyedévet követő hó 12. napja.

Ebben az esetben önadózóvá válik.

 

Nem elszámolható termék vagy szolgáltatás igénybe vétele

SZJA előleg, és EHO fizetési kötelezettsége keletkezik a NAV felé, melynek befizetési határideje a tárgynegyedévet követő hó 12. napja

Ebben az esetben önadózóvá válik.

 

 

Szeretné elkerülni adófizetési kötelezettséget?

Javasoljuk, fizesse vissza az adóköteles szolgáltatás teljes összegét a Pénztár részére, így megszűnik az adófizetési kötelezettsége. Minden esetben, amikor a teljes összeg visszafizetése mellett dönt, a befizetett összeg újra felhasználható lesz egészségszámlájáról költség levonása nélkül.

Amennyiben egy éven belül azonos jogcímen keletkezett SZJA- előlegfizetési kötelezettsége nem éri el a 10.000 Ft-ot, abban az esetben mentesül az SZJA- előleg megfizetése alól az SZJA tv. 46. § (9) bekezdése alapján. Az SZJA és EHO adókötelezettség teljes összegét az éves adóbevallás beküldésének határidejéig kell bevallania és megfizetnie.  

Új kártya esetén mi a teendőm, hogy újra le tudjam kérdezni az interneten az egyenlegemet?

Amennyiben kártyaszáma megváltozott két lehetőség közül választhat:

 • továbbra is a regisztráláskor megadott kártyaszámot használja az egyenleg lekérdezésekor, vagy
 • az új kártyaszámmal ismételten regisztrál.

Partnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Egyenleg lekérdezés Elfogadóhely-kereső
separatorÚJ BELÉPŐK separator PÉNZTÁRTAGOK separator MUNKÁLTATÓK separator SZOLGÁLTATÓK separator PÉNZTÁRUNKRÓL separator WEBSHOP separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár